Pro rodiny s dětmi

Rodinná či mateřská centra, střediska volného času, domy mládeže, a další...

Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín, z.s. | Programy pro děti a mládež

Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín, z.s. | Hlídání dětí Heřmánek

Štefánikova 288/15, 695 01 Hodonín
tel.: 774 650 133
e-mail: info@cprhodonin.cz

Městský úřad Hodonín

Město Hodonín – obec přátelská rodině, vychází vstříc rodinám s dětmi a zajišťuje hlídání pro děti rodičů, kteří přichází na úřad vyřizovat své záležitosti.

Hlídání probíhá ve Family Pointu – plně vybavené místnosti, která připomíná dětský pokojíček se spoustou hraček, přebalovacím pultem, stolečkem s posezením, mikrovlnnou troubou či jídelní židličkou.

Služba je bezplatná, určena pro děti ve věku od 3 do 10 let, kapacita jsou 4 děti a doba hlídání jsou maximálně 2 hodiny. Rodič při předávání dítěte stvrzuje, že je seznámen s provozním řádem Family Pointu, že je dítě zdravé a nemá infekční chorobu. Zároveň obdrží potvrzení o návštěvě odboru, které u příslušné pracovnice úřadu nechá potvrdit.

Pracovnice Family Pointu zajišťuje pro děti vhodný program a odpovídá za jejich bezpečnost.